DISTANCES LĪGUMS PAR PREČU PIEGĀDI

1. Šis līgums tiek slēgts starp interneta veikala www.supergarden.eu īpašnieku SIA "BILLES", reģ. Nr.: LV42103060190, juridiskā adrese "Birztalas"- 8, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV- 3473, telefona numurs +371 26 221 870, e-pasts: info@supergarden.eu (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju, kas veic pirkumu interneta veikalā www.supergarden.eu.

2. Līguma priekšmets.

2.1 Distances līgums ir vienošanās starp Pircēju un Pārdevēju. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti interneta veikalā www.supergarden.eu.

2.2 Šis līgums nosaka Pārdevēja un Pircēja tiesības un pienākumus, un noteikumus attiecībā uz preces apmaksu un piegādi.

2.3 Distances līgums stājas spēkā brīdī, kad Pārdevējs no Pircēja ir saņēmis pilnīgu izrakstītā rēķina apmaksu.

3. Pircējs pasūta, pērk un apmaksā, bet Pārdevējs pārdod un piegādā Preces saskaņā ar šī līguma noteikumiem.

4. Pircējs pasūta Preces aizpildot attiecīgu pasūtījuma formu Pārdevēja mājas lapā www.supergarden.eu. veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt pilnīgu informāciju, t.i., vārdu, uzvārdu, savu adresi, kontaktinformāciju un piegādes pakomātu. Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas savlaicīgi informēt Pārdevēju.

5. Visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot Pievienotās vērtības nodokli . Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

6. Minimālā pasūtījuma summa ir desmit (10) eiro.

7. Pārdevējs veic Produktu piegādi uz Pircēja norādīto piegādes pakomātu. Latvijas teritorijā piegādes maksa uz Omniva pakomātu- 2.50 EUR, Lietuvas, Igaunijas teritorijā uz Omniva pakomātu- 4.85 EUR. 

8. Katru pasūtījumu Pārdevējs apstiprina, nosūtot attiecīgu apstiprinājuma e-pastu Pircējam. Ja Pircējs nesaņem apstiprinājuma e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Gadījumā, ja nav saņemts automātiskais apstiprinājums par pasūtījumu, tas nozīmē, ka Pircējs nav līdz galam noformējis pasūtījumu, vai tika uzrādīta nekorekta e-pasta adrese, vai automātiskais paziņojums ir nonācis Jūsu e-pasta Mēstuļu („Spam”, “Junk”, u.c.) sadaļā.

9. Maksājuma veids- pārskaitījums interneta bankā. Izvēloties Preces Pircējs aizpilda informāciju par sevi, tad veic apmaksu internetbankā par izvēlētajiem produktiem. Pircējs saņems apstiprinājuma e-pastu no Pārdevēja. 

10. Preču piegādes laiks ir no 2 līdz 5 darba dienām, atkarībā no preču pieejamības noliktavā. Atsevišķos gadījumos preču piegāde var aizkavēties ilgāk.

11. Ja kādā no pasūtījuma apstrādes posmiem rodas nepieciešamība pasūtījumā veikt korekcijas (piemēram, kāda no precēm nav pieejama vai tiek gaidīta konkrētas preces piegāde no ražotāja), Pārdevējs sazinās ar Pircēju telefoniski vai ar e-pasta starpniecību un informē par izmaiņām.

12. Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu un Ministru Kabineta 2014. gada 20. maija noteikumiem Nr. 255 „Noteikumi par distances līgumu”, Pircējam ir tiesības vienpusēji un neatkarīgi no preču atbilstības kvalitātei atkāpties no Līguma 14 kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pircējs ir saņēmis Preci, izņemot, ja iegādāta pārtika vai dzērieni, kā arī, ja iegādātais kosmētikas, sadzīves ķīmijas līdzeklis vai higiēnas prece ir ticis atvērts un lietots. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, viņš 7 kalendāro dienu laikā no rakstiska atteikuma iesniegšanas brīža atdod Pārdevējam preci tādā pašā kvalitātē un oriģinālajā iepakojumā, kādā to saņēma. Pircējs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā. Par atteikuma tiesību izmantošanu Pircējs paziņo Pārdevējam, sūtot e-pastu uz info@supergarden.eu. Ja Pircējs izmanto atteikuma tiesības, Pārdevēja pienākums ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad Pircējs nosūtījis rakstisku atteikumu un atgriezis preci, atmaksāt Pircējam visas viņa par preci veiktās iemaksas.

13. Veicot pasūtījumu Pircējs apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot. Pircējs apzinās, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt šī Līguma noteikumus.


* Lielo iepakojumu (1 kg, 5 kg, 10 kg) iepakojums atšķiras no attēlā redzamā!